Coach Training CTI Home

INTERMEDIATE -OVERZICHT

Eenmaal gegrepen door de visie en de impact van coaching, willen de meeste oud-deelnemers van de Co-Active Coaching Fundamentals Cursus meer. Onze Intermediate cursussen zijn intensief en vol hands-on leren dat direct de kwaliteit van je coaching zal verhogen, waar of wie je ook coacht.

Hoe gebruik je de Leeromgeving

Iedere cursus heeft instructies wat te doen alsmede zijn eigen sectie Hulpbronnen met een variëteit aan Tools, Onderwerpen en Zakelijke Hulpbronnen daar waar van toepassing. Er is een link in de linker kolom voor iedere cursus in het Intermediate Curriculum. Gebruik deze links om naar de inhoud en hulpbronnen van iedere cursus te navigeren.
Klik op Vervulling om te gaan beginnen.

Core Curriculum Cursussen

De onderstaande Intermediate cursussen duren allemaal drie volledige dagen en dienen ook in deze volgorde gevolgd te worden.

Vervulling
Coaching coachees op het gebied van Vervulling is gericht op het hen laten loslaten van veronderstelde regels en beperkingen en hen in een leefstijl te laten stappen die gericht is op wat hen werkelijk tot leven brengt.

In de Cursus Vervulling leer je:

  » Het gebruik van visualisaties en beelden om de coachees te helpen een visie te definiëren van een toekomst die ze voor zichzelf willen creëren.
  » Coachees helpen om hun unieke Waarden te identificeren en te onderzoeken hoe tevreden ze zijn met hoe ze deze Waarden nu leven.
  » Het identificeren van beperkende gedachten en invloeden.
  » Hoe je de relatie met een nieuwe coachee ontwerpt.
  » Het ontwerpen van een eerste Ontdekkingssessie.

Balans
Ons leven is constant in beweging. Het is daarbij zo gemakkelijk om te vergeten dat we een keuze hebben bij wat we doen. Balans coaching is erop gericht je coachees te helpen krachtige keuzes te maken in hun leven en ze datgene te laten beleven wat er het meest toe doet, in plaats van maar hardnekkig te proberen ´alles´ te hebben.

In de cursus Balans leer je:

  » Je coachees iedere situatie vanuit meerdere perspectieven te bekijken.
  » Je coachees te coachen op het maken van keuzes, inclusief het kiezen van één perspectief uit degene die ze onderzocht hebben.
  » Je coachees een inspirerend plan van actie te maken, dat voorkomt uit het gekozen perspectief.
  » Je coachees tot commitment te bewegen.
  » Het gebruik van Structuren die je coachees helpen om actief te blijven.

Proces
Proces coaching is erop gericht coachees te helpen om echt te leren kijken naar, en te beleven wat ze ervaren in de vaart van het leven. Hoewel het soms wellicht onaangenaam is, is het belangrijk dat je coachees hun emoties ervaren. Wat we ´in dit moment´ ervaren geeft energie en beweging. Getuige zijn van en ze ´dragen´ in hun wellicht rommelige en soms verwarrende ervaring helpt hen om echt gezien te worden. En in dat opzicht ook zichzelf beter te leren kennen.

In de cursus leer je:

  » Met coachees te werken aan emotioneel geladen onderwerpen.
  » Je eigen vaardigheid te vergroten omtrent het aanwezig blijven tijdens uitdagende situaties.
  » Het gebruik van Proces coachingsvaardigheden om je coachees een emotionele ervaring daadwerkelijk te laten beleven in plaats van er slechts over te praten.
  » De integratie van de drie Principes van Co-Active Coaching.

Synergie
Co-Active Coaching gaat niet over het toepassen van technieken uit een statisch “instructie boek”. De Co-Active Coach werkt veel liever met datgene wat er op ieder specifiek moment nodig is. Synergie focust op het daadwerkelijk in de vingers krijgen van het Co-Active Coaching model en geeft je coaching meer impact en professionaliteit.

Aan het eind van deze cursus, zal je in staat zijn om:

  » Meer gebruik te maken van je stem en je lichaam om daarmee je coaching meer impact te geven.
  » ´In dit moment te dansen´ in plaats van te werken vanuit vooraf opgestelde regels.
  » De kracht van het vertellen van verhalen toe te passen in je coaching.
  » Je eigen creativiteit en vaardigheden samen te voegen met de Hoekstenen, Contexten en vaardigheden van het Co-Active Coaching model te doorgronden en te gebruiken.

Programmaduur van de Intermediate Cursussen

Na voltooiing van het Core Curriculum heb je 104 trainingsuren gehad als Professional Co-Active Coach. Veel deelnemers gebruiken dit als deel van hun professionele ontwikkeling en, in sommige gevallen, zijn ze in staat om een deel van deze uren te benutten om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan hun voortdurende leren en/of professionele ontwikkeling. CTI is erkend als een geaccrediteerde ´Training Organisatie´ door de International Coach Federation (ICF).